Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Seznam zadání

1. ročník

1. Měření rozměrů krabičky od filmů
2. Měření hustoty CD
3. Měření součinitele smykového tření

2. ročník

1. Určení průměru molekuly kyseliny olejové
2. Určení tepelné kapacity kalorimetru
3. Určení měrné tepelné kapacity kovů
4. Hookův zákon
5. Měření elektrických veličin multimetrem DMM-3900
6. Měření měrného elektrického odporu
7. Určení měrného skupenského tepla tání ledu

3. ročník

1. Závislost odporu termistoru a cívky na teplotě
2. Měření voltampérové charakteristiky
3. Určení setrvačné hmotnosti tělesa
4. Ověření vztahu pro periodu kyvadla
5. Měření indexu lomu
6. Měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky
7. Měření zatěžovací charakteristiky

4. ročník

-- Není žádné zadání pro tento ročník --

Musí se dodělat:

Na konci každého zadání bude odkaz na popis zda jde o přímé či nepřímé zrpacování, odkaz na soubory s přperavným zpracováním tedy tabulky. Nemá smysla mít u každého odkaz na jednoduché návody!, ty by se měli vložit do toho návodu pro přímé/nepřímé měření!