Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Seznam návodů

Typ měření

1. Přímé měření
2. Nepřímé měření

Obsah vypracování

1. Hlavička
2. Pomůcky
3. Zadání
4. Teoretický úvod
5. Postup práce
6. Zpracování dat
7. Závěr

Krátké návody

1. Výpočet průměrné hodnoty
2. Výpočet absolutní chyby
3. Výpočet relativní chyby
4. Jak zaokrouhlovat výsledky
5. Jak zapsat výsledek

Zpracování na PC

1. Jak vytvořit tabulku
2. Jak vypočítat průměr
3. Jak určit absolutní chybu 1. způsob
4. Jak určit absolutní chybu 2. způsob
5. Jak určit relativní chybu
6. Jak vytvářet grafy
7. Jak přidávat spojnici trendu
8. Jak určit koeficienty lineární regrese

Musí se dodělat:

krátké návody na jednoduché postupy, můžou být vnořeny i v jednotlivých zadáních, podle toho co bude potřeba.

Popis měřidel, přístrojů a jejich chyb a způsob jejich použití.

Dále pak v návody na vypracování pomocí kalkulačky, PC