Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Hlavička

Hlavička protokolu:

Protokoly by měli být jednotnou hlavičku, aby se v nich dalo přehledně orientovat.Proto si ji raději stáhněte v připraveném souboru:

WORD PDF PostScript LaTeX  HTML

Pokud si z nějakého důvodu chcete vytvořit vlastní hlavičkový papír, měl by obsahovat následující údaje

Laboratorní práce číslo:
pořadové číslo laboratorní práce v daném roce
Název měření:
Vypracovali:
jméno a příjmení všech členů skupiny, která měření prováděla
Třída:
Datum:
Školní rok:
Podpis vyučujícího:
Do této kolonky by se měl vejít podpis i se známkou

Příklad vyplněné hlavičky:

Laboratorní práce číslo: 12

Název měření: Měření indexu lomu kapalin
Vypracovali: Béďa Hrdlička, Lojza Pěnička
(jméno a příjmení)
Podpis vyučujícího:
Třída:  IV.G Datum:  12.5. Školní rok:   2002/03