Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Určení pravděpodobné hodnoty naměřené veličiny

Výpočet výsledku:

Při měření určité fyzikální veličiny jste opakováním stejného postupu se stejnými přístroji získali soubor n hodnot (a1, a2, ..., an). Správnou hodnotou této fyzikální veličiny však z čísel ai (i = 1, 2, ..., n) vypočítat nemůžete. Můžete z nich však vypočítat pravděpodobnou hodnotu naměřené veličiny.

Pravděpodobná hodnota naměřené veličiny se rovná aritmetickému průměru naměřených hodnot.

Aritmetický průměr měřené veličiny označíte a (písmenko a nahradíte správným označením podle vypracování) a vypočítáte ho pomocí vzorce:

a =1/n(a1 + a2 + a3 + ... + an)

Pozn:
Pokud jste naměřené hodnoty zadávali do tabulkového procesoru, pak pro výpočet průměru vám slouží funkce AVERAGE(), pokud pracujete v OpenOffice, nebo PRŮMĚR(), pokud pracujete v Microsoft Office. Příklady použití naleznete v menu pod položkou PC.