Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Určení absolutní chyby přímo měřené veličiny

Výpočet absolutní chyby přímo naměřeného výsledku:

Během měření se dopouštíte různých chyb, některé vnášíte do měření sami (špatné čtení z měřidel, špatné ovládání přístrojů,...), jiné jsou předem dány a nelze je jednoduše obejít (chyba měřidla, chyba přístroje, chyba zpracování ...). Chyby které do měření vnášíte sami by jste měli eliminovat tím, že se budete při měření s někým střídat. Chyby, které jsou dané pak musíte zahrnout do výsledku naměřené veličiny. Chybám je věnován celý jeden bod v menu, zde tedy již jen krátce:

 1. Chyba měřidla:
  • měřidla se stupnicí: 1/2 nejmenšího dílku stupnice,
  • váhy: 1/2 nejmenšího závažíčka,
  • digitálních přistroje:
   1. procento z naměřené hodnoty (lze nalézt v návodu),
   2. nemám-li návod, beru jako chybnou poslední číslici displaye,
 2. Chyba aritmetického průměru Da':
  Da'=odmocnina,
 3. Chyba průměru se zvýšenou pravděpodobností nalezení skutečné hodnoty měřené veličiny na 95 %:
  Da = 2, 26.Da'
 4. Výsledná chyba:
  Porovnáte chybu měřidla a chybu aritmetického průměru a tu co má větší číselnou hodnotu považujete za chybu naměřené fyzikální veličiny. Tuto chybu označujte Da, písmenko a nahradíte správným označením podle vypracování.

Pozn:
Pokud jste naměřené hodnoty zadávali do tabulkového procesoru, pak k výpočtu chyby průměru vám pomůže funkce STDEVP(), pokud pracujete v OpenOffice, nebo SMODCH(), pokud pracujete v Microsoft Office. Není to ale skutečná odchylka, je třeba ji z toho dopočítat! Příklady použití naleznete v menu pod položkou PC.