Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Relativní chyba

Relativní chyba:

Relativní chybu můžeme také nazvat relativní odchylkou. Relativní odchylku měřené veličiny označíte aa (písmenko a nahradíte správným označením podle vypracování) a vypočítáte jí pomocí vzorce:

da = Da/a,
tím získáme hodnotu jako desetinné číslo , v praxi bývá tato hodnota většinou uváděna v %, proto se hodnota ještě násobí:

da = Da/a100 %

Pozn:
Zavedení relativní chyby nám umožňuje posoudit přesnost měření. Je-li její hodnota hodnota do 1,5 %, pak lze měření považovat za přesné a zvolenou metodu považovat za správnou. Dále nám umožňuje jednoduše vypočítat absolutní chyby veličin, které odvozujeme různými početními úkony z veličin naměřených.