Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Zaokrouhlování

Zaokrouhlování:

Průměr i absolutní chyba mají „spoustu“ desetinných míst a proto je musíte správně zaokrouhlit. Nejprve vždy zaokrouhlete absolutní chybu Da. Hodnotu chyby zaokrouhlíme na jednu platnou cifru jinou než je nula! (Pokud vám to není moc jasné, přečtěte si poznámku.)

Máte-li chybu zaokrouhlenou, můžete zaokrouhlit i průměrnou hodnotu. Zaokrouhlute ho tak, aby vypočtený průměr a a chyba měření Da byly zaokrouhleny na stejný řád ( je-li zaokrouhlena chyba měření na desetiny, je i průměr zaokrouhlen na desetinu apod.).


Pozn:
K lepšímu pochopení zaokrouhlení na na jednu platnou cifru jinou než je nula vám snad snad pomohou následující příklady:

vyp. hodnota zaokrouhlení vyp. hodnota zaokrouhlení
0,125 0,1 125,001 100
0,55 0,6 16 20
18500 20000 0,0000185 0,00002