Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Zápisování výsledku

Zapisování výsledku:

Než zapíšete výsledek, ujistěte se, že máte správně zaokrouhlený výsledek a a příslušnou absolutní chybu výsledku Da.

Výsledek zapisujte vždy ve tvaru:

  1. a = (a ± Da) jednotky,
  2. a = (a ± Da)10n jednotky,

Druhý tvatr používejte všude tam, kde by se v prvém zápise objevily více než 2 nuly (ať před nebo za číslem).


Pozn:
Pro lepší pochopení ucedu několik příkladů:
a = (10,0 ± 0,1) m, b = (150 ± 30) cm, c = (0,12 ± 0,09) mm, d = (125 ± 9)10-3 m.