Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Výpočet průměru

Výpočet průměru

Výpočet průměru pomocí některého z tabulkových procesorů (Excel, Calc,…) je otázkou vložení vzorce. Jak se v příslušném procesoru vkládají vzorce lze nalézt v nápovědě. Ve většině „slušných“ programů k tvorbě tabulek se zadávají vzorce pomocí následujícího postupu:

 1. Chvilku si budete hrát hru lodě ;-):
  1. najeďte na první buňku, ve které máte číslo, které bude řazeno do výpočtu průměru;
  2. zapište si souřadnice této buňky (pořád hrajeme lodě), např. B3
  3. najeďte na poslední buňku s číslem započítaným do průměru,
  4. zapište si její souřadnice, např. B12
  Končíte s loděmi a jdeme zase pracovat na protokolu :-(
 2. Najeďte do buňky, do které chcete vypočítat průměr.
 3. Napište znak =, které programu sdělí, že v buňce se nachází „matematický“ vzorec.
 4. Za = napište název vkládané funkce:
  • PRŮMĚR( - v programu EXCEL
  • AVERAGE( - v programu OpenOffice Calc
 5. Do závorek u funkce napište rozsah buněk pro výpočet průměru. Zapisuje se ve tvaru PočátečníBuňka:KoncováBuňka např. B2:B12.
 6. Napište koncovou závorku ) a zmáčkněte <enter>
 7. Vraťte se zpět na buňku, do které jste vypočítali průměr, zmáčkněte klávesu <F2> a aniž cokoli dalšího zmáčknete, překontrolujte že máte vše správně zadané. Jak by to mělo vypadat je vidět na následujícím obrázku:

Pokud vám program hlásí nějakou chybu, máte možnost zadat vše znovu, nebo najet na danou buňku, zmáčknout <F2>, překontrolovat zadaný vzorec a opravit chybu.