Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Výpočet absolutní chyby - 1. možnost

Výpočet absolutní chyby - 1. možnost

Výpočet chyby pomocí provedete opět pomocí tabulkového procesoru. Předpokládám, že jste si buď již přečetli článek věnovaný nebo již umíte vkládat vzorce a proto bude tento článek již stručnější o tyto návody. Navíc vám tento článek ukáže je výpočet chyby při 68,3 % pravděpodobnosti „trefení“ skutečné hodnoty měřené veličiny. Vy pracujete vždy s 95 % pravděpodobnosti, a proto výsledek tohoto postupu ještě musíte vynásobit číslem 2,26! Jak toho dosáhnout je již na vašem uvážení, ale neměl by být problém zde uváděný vzorec upravit tak, aby splnil i tuto podmínku.

Pro výpočet by tedy mohl by zafungovat následující postup:

 1. Vytvořte nový sloupec, který bude obsahovat vypočítané odchylky pro jednotlivá měření, nadpis sloupce bude: (a - ai)2, jednotku zde neuvádějte.
 2. V tomto sloupci najeďte na buňku, která leží v řádce s 1. naměřenou hodnotou zadejte vzorec podobný s tímto: =(B2-$B$13)^2 (od buňky s první naměřenou hodnotou odečtěte buňku s průměrem a tento rozdíl umocněte na druhou). Okolo buňky s průměrem musí být znaky $, jde o tzv. neproměnný odkaz na buňku(při kopírování vzorce se tento odkaz na buňku nemění).
  ^ tento znak se nachází na klávesa s písmenem 6/ž, při anglické klávesnici.Vzorec si můžete překontrolovat tím, že se na buňku postavíte a zmáčknete klávesu <F2>.
 3. Zkopírujte tento vzorec do všech potřebných buněk v daném sloupci.
 4. Najeďte na buňku do které chcete vložit pomocný součet. Nejlépe rovnou pod poslední buňku s „kvadratickou“ odchylkou ve stejném sloupci
 5. Napište následující vzorec:=SUMA(C3:C12)(do závorky patří rozsah buněk, které chcete sečíst).
  Toto je hlavně pro EXCEL, pokud používáte OpenOffice Calc, pak se funkce jmenuje jen SUM(). Jinou možnost pro vložení máte na ukázanou na obrázku v závěru článku (2.obrázek). Pomocí klávesy <F2> máte možnost vzorec upravit.
 6. Postavte se do buňky, kam chcete vypočítat chybu.
 7. Napište následující vzorec:=ODMOCNINA(C13/(10*9)), (součet jednotlivých chyb vydělte (n*n-1), kde n je počet měření, a odmocněte. Používáte-li OpenOffice Calc, pak se funkce jmenuje SQRT().
 8. Tímto postupem jste vypočítali chybu, která pomůže nalézt skupečnou hodnotu jen s pravděpodobností 68,3 %.
 9. Nakonec pomocí formátu buňky zvolte vhodný zápis čísla této buňky tak, aby chyba byla pouze na jednu platnou cifru.

Celý tento postup se dá shrnout pod následující obrázky: