Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Výpočet absolutní chyby - 2. možnost

Výpočet absolutní chyby - 2. možnost

Výpočet chyby provedete také pomocí tabulkového procesoru. Opět i v tomto postupu se bude chyba počítat při 68,3 % pravděpodobnosti nalezení skutečné hodnoty měřené veličiny. Pro výpočet s pravděpodobností 95 % je nutné výsledek vynásobit číslem 2,26 nebo tuto hodnotu začlenit přímo do vzorce. Pro výpočet by měl by fungovat následující postup:

  1. Najeďte na buňku, ve které budete chtít mít vypočtenou chybu. Nejlépe do stejného sloupce, ve kterém jsou naměřené hodnoty.
  2. Zadejte vzorec podobný následujícímu: SMODCH(B3:B12)/ODMOCNINA(9)(z naměřených hodnot, např. v buňkách B3 až B12, vypočítejte směrodatnou odchylku a tu pak ještě vydělte odmocninou z „počtu měření mínus jedno“).
    Opět jde o vzorec pro Excel, v programu OpenOffice Calc zapište do vzorce místo slova ODMOCNINA slovo SQRT a místo slova SMODCH slovo STDEVP.
  3. Výslednou hodnotu zaokrouhlete s pomocí vlastností buňky na 1 platnou cifru.
I tento postup se dá shrnout pod následující obrázky:
Pokud vám program hlásí nějakou chybu, máte možnost zadat vše znovu, nebo najet na danou buňku, zmáčknout <F2>, překontrolovat zadaný vzorec a opravit chybu.