Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Relativní odchylka

Relativní odchylka

Relativní odchylku lze vypočítat za předpokladu, že již máte správně vypočítaný průměr a absolutní chybu (s 95 % pstí). Pokud ne, postupujte podle návodů v této nabídce. jinak postupujte podle návodu:

  1. Napište si souřadnice buňky s vypočítaným průměrem (např B13).
  2. Napište si souřadnice buňky s vypočítanou chybou (např B14).
  3. Postavte se do buňky, kam chcete vypočítat relativní odchylku.
  4. Zapište následující vzorec: =AbsolutníChyba/Průměr*100 (např. =B13/B14*100) a zmáčkněte <ENTER>