Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Pomůcky

Pomůcky:

k tomuto bodu sepište všechny pomůcky, které používáte při měření. U měřidel zapište do závorky s jakou chybou měří.


Příklad soupisu pomůcek:

Pomůcky:
Pravítko (± 0,5 cm), posuvné měřítko (± 0,05 mm), dřený hranolek.