Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Vytváření grafu

Vytváření grafu

Při tvorbě grafu je nutné si uvědomit, že při měření získáváte pouze určité diskrétní hodnoty dané veličiny, proto graf nemůžete vytvářet jako spojitý. Pro vaše měření se tedy budou hodit pouze takové grafy, ve kterých se zaznamenávají jednotlivé body a ne celé křivky. Dále si musíte uvědomit, že většinou vynášíte závislost jedné veličiny (např. I), která je na ose y, na druhé veličině (např. U), kterou máte na ose x.
Veličině U se říká nezávislá a veličině I se říká závislá. tuto závislost mohu také zapsat ve tvaru I=I(U) Čtěte: závislost I na U

Jak takové závislosti budete vyrobit popisuje následující postup:

 1. Označte si sloupce/řádky hodnot (i s nadpisem), které chcete vynést do grafu. Označením můžete provádět buď myší nebo kombinací <SHIFT>+kurzorové klávesy. Pokud jsou oba sloupce vedle sebe, je to jednoduché:
  1. MYŠÍ: postavte se na první buňku prvního sloupce/řádky, zmáčkněte levé tlačítko na myši a pohybujte myší směrem k poslední buňce v druhém sloupci/řádce;
  2. KLAVESAMI: postavte se na první buňku prvního sloupce/řádky, zmáčkněte <SHIFT> a aniž ho pustíte pohybujte se kurzorovými klávesami směrem k poslední buňce v druhém sloupci/řádce;

  Pokud oba nejsou vedle sebe, je to složitější a pak je nejjednodušší to dělat myší: Postavte se na první buňku prvního sloupce/řádky, zmáčkněte levé tlačítko na myši a pohybujte myší směrem k poslední buňce v tomto sloupci/řádce. Zmáčkněte klávesu <CTRL> a myší klepněte na první první buňku druhého sloupce/řádky, zmáčkněte levé tlačítko na myši a pohybujte myší směrem k poslední buňce v tomto sloupci/řádce. Klávesa <CTRL> je pořád zmáčknutá!
 2. Dále bude jednodušší se orientovat podle obrázků:
  Vždy si prohlédněte všechny záložky v dané části průvodce grafu, máte pak jednodušší úpravy grafu.
 3. Zkoušejte klepnout na nějakou číst grafu (např. osu x, osu y, nadpis, plochu grafu, čáry v graf x, osu y, nadpis, plochu grafu, čáry v grafu,…) bude viditelně označen, pak zmáčkněte pravé tlačítko na myši a vyberte z nabídky vlastnosti „věci,“ kterou jste předtím označili a projděte si všechny záložky. Tímto postupem upravte vzhled grafu tak, aby se podobal:


  Na obrázku je vidět i označení všech bodů vynesených v grafy, stačí klepnout jen na jeden z bodů!
Pokud využijete nápovědu vašeho tabulkového procesoru, můžete najít i jiný popis, jak graf vytvořit.