Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Přidání spojnice trendu

Přidání spojnice trendu

Jak jsem již psal v návodu na tvorbu grafu, vy naměříte jen určité konkrétní dvojice hodnot (body) z celkové závislosti. Vámi naměřené body leží na nějaké zkutečné křivce vyjadřující správnou závislost, kterou byste našli pokud byste měřili nekonečně bodů jeden vedle druhého s minimálním rozdílem.

Spojnice trendu tedy slouží k určení nejpravděpodobnější závislosti. Vy již předem tvar závislosti znáte, a proto pomocí parametrů, které určí tabulkový procesor, získáváte hodnoty fyzikálních veličin. Spojnice trendu se přidává pomocí následujícího postupu:

  1. Klepněte myší na libovolný pod vynesený na v grafu.
  2. Zmáčkněte pravé tlačítko na myši a v nabídce vyberte Přidat spojnici trendu.
  3. V nabídce zvolte správný tvar křivky (většinou si vystačíte s lineární regresí).
  4. Klepněte do druhé záložky a zaškrtněte zobrazit rovnici regrese popřípadě zaškrtněte y = 0, má-li správná křivka procházet bodem [0,0].
  5. Vzniklý vzorec umístěte vkusně do grafu.