Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Lineární regrese

Lineární regrese

Pokud používáte přidat spojnici trendu, nemusíte být vždy zcela spokojeni s výslednou „přímkou“, kterou vám Excel (popřípadě jiný program) nabídne. Navíc pokud budete používat zatím freewarový „balík“ kancelářských programů OpenOffice, získáte proloženou křivku, ale bohužel tím nezískáte její rovnici. Pro určení této rovnice je třeba využít statistickou funkci LINREGRESE(). Při jejím využívání postupujte podle následujícího postupu:

 1. Tato statistická funkce se zařazuje mezi „maticové funkce“ a její výstup není tedy obsažen v jedné buňce, jako je tomu u průměru, ale v tzv. matici, kterou tvoří několik sloupců a řádek buněk. Proto než začnete funkci zadávat, musíte označit celou tuto matici. Označit byste měli minimálně matici 5x2 (2 sloupce a 5 řádků).
 2. Máte-li označenou takovouto matici, můžete zadat následující vzorec:=LINREGRESE(DataY;DataX;Typ;Parametr). Jednotlivé položky mají následující význam:
  DataY
  Oblast buněk, které obsahují hodnoty příslušející na osu y, např. C3:C12.
  DataX
  Oblast buněk, které obsahují hodnoty příslušející na osu x, např. B3:B12.
  Typ
  Jestliže hledaná přímka má procházet počátkem soustavy souřadnic (bodem [0;0]), musí být zde zadána nula. V opačném případě zadejte 1.
  Parametr
  Tento parametr pro vás zatím není důležitý, ale může být na vysoké škole. Lze pomocí něj určit s jakou chybou jsou jednotlivé parametry křivky vypočteny. Bude stačit, když jako hodnotu zadáte 1.
  Celý zápis by tedy mohl vypadat takto: =LINREGRESE(C3:C12;B3:B12;0;1). Nakonec je nutné naráz zmáčknout <CTRL><SHIFT><ENTER>
  Pokud pracujete v programu OpenOffice Calc, pak místo LINREGRESE napište LINEST, ostatní je stejné.
 3. Vámi vybrané buňky se vyplní čísly, nebo symbol pro nedefinovanou hodnotu. Vás bude zajímat pouze první řádek vybraných buněk a v něm ještě pouze první dvě buňky. Z nich sestavíte rovnici přímky: První buňka v první řádce je hodnota a a druhá buňka v první řádce je hodnota b. Výsledná přímka má tvar: y = a · x + b. Např. jak je ukázáno na obrázcích na konci: y = 0,48 · x + 0
 4. Rovnici křivky jste právě určili, další postup je výpočet hodnot, které odpovídají této regresi a jejich přidání do grafu jen jako přímku (bez bodů). Což provedete jednoduchým postupem:
  1. Přidejte sloupec za sloupec s hodnotami příslušející na osu y.
  2. Do první buňky v tomto sloupci zadejte následující vzorec: =a*buňka_s_hodnotou_osy_x_v_tomto_řádku + b, kde a a b nahraďte příslušnými čísly z předchozí regrese a buňka_s_hodnotou_osy_x_v_tomto_řádku nahraďte příslušnou adresou buňky (např. B2).
  3. Vyrobte graf ze sloupců osy x, osy y a tohoto sloupce podle postupu v tvorbě grafu.
  4. Poklepáním na přímku z bodů regrese upravte typ tak, aby neobsahoval žádné body, jen čáru.

Při výpočtu by vám mohl pomoci i postup v následujících obrázcích: