Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Zadání

Zadání:

V tomto bodě vypíšete senam úkolů, které máte změřit a úkoly, které máte s naměřenými hodnotami provést. vše by mělo být uvedeno v textu k laboratorní práci.


Příklad zadání:

 1. Změřte závislost rychlosti vozíčku, na čase který jede po nakloněné rovině zhora dolů. Ze změřených údajů:
  1. určete zrychlení vozíčku
  2. vytvořte graf závislosti dráhy na čase
  3. vytvořte graf závislosti rychlosti na čase
 2. Změřte závislost rychlosti vozíčku na čase, který jede po nakloněné rovině zdola nahoru. Nezapomeňte vozíček na počátku postrčit :-). Ze změřených údajů:
  1. určete počáteční rychlost vozíčku
  2. vytvořte graf závislosti dráhy na čase
  3. vytvořte graf závislosti rychlosti na čase