Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Teoretický úvod

Teoretický úvod:

Stručně a srozumitelně zde vysvětlete fyzikální podstatu úlohy, uveďte zákony, které budete potřebovat při měření, případně z nich odvoďte příslušné vzorce. U písmen, která se ve vzorcích vyskytnou, vždy uveďte, kterou fyzikální veličinu znamenají.


Příklad teoretického úvodu:

Pro dráhu s rovnoměrně zrychleného pohybu po nakloněné rovině platí následující vzorec:

s = 1/2a . t2,
kde a je zrychlení vozíčku a t je doba pohybu.

K určení zrychlení použiji tedy vztah:

a = \frac{2.s}{t^2}.

Dráhu rovnoměrně zpomaleného pohybu mohu vypočítat podle vztahu:

s = vo.t-1/2a.t2,
kde vo je počáteční rychlost. Nezmění-li se sklon nakloněné roviny, je hodnota zrychlení (zpomalení) při pohybu nahoru rovna hodnotě zrychlení při pohybu dolu. Počáteční rychlost vozíčku lze tedy určit podle vztahu:

vo = \frac{s+\frac{1}{2}a.t^2}{t}.