Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Postup práce

Postup práce:

Stručně sepište, jakým postupem jsme získali měřené veličiny. popis může být srozumitelnější, jestliže ho doplníte obrázkem. Při měření elektrických veličin, nesmíte zapomenout nakreslit schéma zapojení.


Příklad postupu práce:

Rozměry kvádru jsem měřil posuvným měřítkem s nejmenším dílkem stupnice 0,01 mm.Oba rozměry jsem měřil desetkrát na různých místech kvádru a naměřené hodnoty jsem zapisoval do tabulek. Hmotnost jsem určil vážením, na digitálních laboratorních vahách, které měří na 0,1 g. Naměřené hodnoty jsem zpracoval a u výsledných veličin jsem spočítal střední chybu a relativní odchylku.