Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Zpracování dat

Zpracování dat:

Zpracování naměřených veličin provádějte vždy v pořadí, jak je určeno v zadání protokolu.

Hlavní součástí každého bodu zadání jsou přehledné tabulky naměřených hodnot. V hlavičce tabulky uvedeme v prvém sloupci pořadové číslo měření, v dalších pak měřené veličiny, ty zapisujeme ve tvaru „zlomku“, kde v čitateli je označení veličiny a ve jmenovateli její jednotka. Do tabulky je vhodné uvést i takové odvozené veličiny, které jsou potřeba pro další výpočty, jako například rozdíly, součiny, sin, cos,...

Pokud je to potřebné uvádíme zde zároveň chybu měřené veličiny. Máte-li určit závislost dvou fyzikálních veličin, pak sestrojíte graf na milimetrovém papíře nebo pomocí tabulkového procesoru (EXCEL) a buď vlepíte do protokolu, nebo přiložíte na příloze, v textu pak na tuto přílohu jen upozorníte.

Výpočty nemusíte podrobně zapisovat, musí však být jasné, jak se k výsledku došlo. To by však mělo být jasné z postupu práce.

Pod každou tabulku zapište výsledek vašeho zpracování tj. hodnota plus mínus chyba měření, jednotka veličiny a relativní chyba.

Pokud používáte ke zpracování počítače, můžete tabulky naměřených veličin také vložit do přílohy. V samotném textu pak zapište číslo příslušné přílohy a výsledek vašeho zpracování.


Příklad zpracování dat:

Určení zrychlení:

číslo měření \tabulk{s}{cm} \tabulk{t}{s} \tabulk{a}{m\cdot s^{-1}} \tabulk{\Delta ^2a_i}{m\cdot s^{-1}}
1 4,9 0,5 0,392 0,00000121
2 6,8 0,6 0,378 0,00016641
3 10,3 0,7 0,42 0,00084681
4 13,1 0,8 0,409 0,00032761
5 16,2 0,9 0,4 0,00008281
6 23,6 1,1 0,39 0,00000081
7 28,8 1,2 0,4 0,00008281
8 29,6 1,3 0,35 0,0167281
9 37,2 1,4 0,38 0,0001881
10 43,9 1,5 0,39 0,000000810/ a = 0,3909 0,006056

Výsledné zrychlení je tedy a = (0,391 ± 0,006) m . s-2 s relativní chybou 1,5 %.