Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

Závěr

Závěr:

V závěru sepište naměřené hodnot přehledně v pořadí podle podle zadání. Porovnejte výsledky získané různými metodami, vysvětlete případné rozdíly.

Pokud bude možné vámi měřené veličiny porovnat s hodnotou uvedenou v tabulkách nebo jiné literatuře, proveďte to a opět se pokuste vysvětlit případné rozdíly.

Přesnost či nepřesnost měření by jste měli určit také podle relativní chyby vámi naměřené hodnoty.


Příklad závěru:

Hustota kvádru je tedy ró = (2,771 ± 0,007) g .cm-3, čili v SI
ró = (2771 ± 7) kg. m-3. Relativní chyba ke 0,26 %, měření bylo provedeno přesně.
Kvádr byl ze slitiny hliníku, čistý hliník má ró = 2690 kg . m-3.