Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

1_lp

Měření rozměrů krabičky od filmu

Úkol:

  1. Změřte posuvným měřítkem „vnější“ výšku v 5 krabiček od filmu.
  2. Změřte posuvným měřítkem hloubku „vnitřní“ h 5 krabiček od filmu.
  3. Změřte posuvným měřítkem vnější průměr D u víčka 5 krabiček od filmu.
  4. Změřte posuvným měřítkem vnější průměr D' u dna 5 krabiček od filmu.
  5. Změřte posuvným měřítkem vnitřní průměr d 5 krabiček od filmu.
  6. Změřte mikrometrem tloušťku stěny t 5 krabiček od filmu.
  7. Z naměřených dat určete hodnoty výrobní parametry krabičky od filmu. (Průměrné hodnoty zadaných parametrů a jejich odchylky.)

Pomůcky:

Mikrometr ($ \pm$zde doplň chybu měřidla), posuvné měřítko ($ \pm$zde doplň chybu měřidla), 5x krabička od filmu, doplň další.

Postup:

Při vašem měření budete k měření rozměrů používat mikrometru a posuvného měřítka (šuplery). Na každé krabičce změří všechny rozměry nejprve jeden z vás a pak i druhý. Omezíte tím chybu při odečítání rozměrů a „nerovností“ v tvaru krabičky. Získáte tedy 10 „různých“ hodnot pro každý rozměr „průměrné“ krabičky od filmu.

Naměřené hodnoty zapisujte do tabulek, ve kterých provedete i zpracování posledního bodu.

Tabulky:

Tyto tabulky nejsou závazné, pouze návrhem pro jednodušší orientaci.
První tabulka obsahuje všechny průměry:
\tabulk{\mathrm{Č. M.}}{i} \tabulk{D_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{D}-D_i\vert}{mm} \tabulk{D'_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{D'}-D'_i\vert}{mm} \tabulk{d_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{d}-d_i\vert}{mm}
1            
2            
3            
4            
$ \vdots$            
10            
  $ \bar{{D}}$= $ \Delta$D = $ \bar{{D'}}$= $ \Delta$D' = $ \bar{{d}}$= $ \Delta$d = 
Druhá tabulka obsahuj tloušťku, výšku a hloubku:

\tabulk{\mathrm{Č. M.}}{i} \tabulk{t_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{t}-t_i\vert}{mm} \tabulk{v_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{v}-v_i\vert}{mm} \tabulk{h_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{h}-h_i\vert}{mm}
1            
2            
3            
4            
$ \vdots$            
10            
  $ \bar{{t}}$= $ \Delta$t = $ \bar{{v}}$= $ \Delta$v = $ \bar{{h}}$= $ \Delta$h =

Poznámky:

Nezapomeňte pod každou z tabulek přehledně vypsat již zaokrouhlené hodnoty jednotlivých rozměrů a k nim i vypočítat relativní chyby.
© Vašek Skřivan
   2005-04-23

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření, byl jsem tu FANTOMAS.

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.