Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

7_lp

Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Úkol:

  1. Určete měrné skupenské teplo tání ledu.

Pomůcky:

Kalorimetr (číslo), teploměr ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), váhy ($\pm$zde doplňte chybu měřidla),odměrný válec (kádinka) ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), kostky ledu, filtrační papír/piják/hadřík.

Popis:

Kostky ledu před měřením nasypete do nádoby se studenou vodou, chvíli počkáte, aby směs dosáhl teploty 0$\,^\circ$C. Zvažte prázdný kalorimetr $m_1$, do kalorimetru nalijete 100 ml teplé vody z kohoutku a změříte její teplotu $t_1$. Pak z vody vyjmete jednu kostku, osušíte jí filtračním papírem a vložíte do kalorimetru. Počkáte až se led úplně rozpustí a opět změříte teplotu vody $t_2$. Nakonec zvážíte hmotnost kalorimetru s vodou $m_2$. Měření proveďte 10x.

Tabulky:

Tato tabulka není závazná, je pouze návrhem pro jednodušší orientaci.
\tabulk{Č.M.}{i} \tabulk{m_{2i}}{g} \tabulk{m_{led_i}}{g} \tabulk{t_{1i}}{^\circ C} \tabulk{t_{2i}}{^\circ C} \tabulk{l_{ti}}{J\cdot kg^{-1}} \tabulk{\vert\overline{l_t} -
{l_{ti}}\vert}{J\cdot kg^{-1}}
1            
2            
$\vdots$            
10            
          $\overline{l_t}=\dots$ $\Delta l_t=\dots $

Poznámky:

Jestliže do směšovacího kalorimetru tepelné kapacity $C_k$ nalijeme vodu o hmotnosti $m_1$ a teploty $t_1$ větší než 0$\,^\circ$C, led taje. Za předpokladu, že všechen led roztaje a teplota soustavy po dosažní rovnovážného stavu bude $t_2 > 0$, odevzdá voda o měrné tepelné kapacitě $c_1$ teplo

\begin{displaymath}Q_1 = c_1\cdot m_1 \cdot (t_1 - t),\end{displaymath}

podobně kalorimetr o hmotnosti $m_k$ odevzdá teplo

\begin{displaymath}Q_2 = C_k(t_1-t).\end{displaymath}

Led a voda vzniklá táním ledu přijmou teplo

\begin{displaymath}Q_3 = L_t + c_1\cdot m_2\cdot(t-t_t),\end{displaymath}

kde $m_2$ je hmotnost ledu a t je konečná teplota vody.

Za předpokladu, že se žádné teplo nevyměňuje s okolím platí:

\begin{displaymath}Q_1 +Q_2 = Q_3.\end{displaymath}

Hmotnost ledu určíte tím, že od konečné hmotnosti $m_2$ odečtete hmotnost prázdného kalorimetru $m_1$ a hmotnost teplé vody (100 ml $\equiv$ 100 g).© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.