Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

1_lp

Závislost odporu termistoru a cívky na teplotě

Úkol:

  1. Změřte U, I na termistorech o odporu 6,8 k$\Omega$ a 1 k$\Omega$ při teplotách v intervalu 0 $^\circ$C -- 100 $^\circ$C.
  2. Změřte U, I na cívce z měděného drátu při teplotách v intervalu 0 $^\circ$C -- 100 $^\circ$C.
  3. Určete elektrický odpor pro každou dvojici naměřených hodnot na všech součástkách.
  4. Sestrojte grafy R=R(t) poro každou součástkách.
  5. Z naměřených hodnot cívky určete pomocí PC teplotní součinitel odporu a odpor při teplotě 0 $^\circ$C.

Pomůcky:

2$\times$ DMM-3900, zdroj napětí (zde napište hodnotu napětí V), termistor 6,8 k$\Omega$ a 1 k$\Omega$, cívka z měděného drátu, teploměr ($\pm$ zde doplňte chybu měřidla), vodiče, spínač, krokosvorky, kádinka, rychlovarná konvice.

Popis:

Měření závislosti odporu na teplotě:

Zapojíte obvod podle následujícího schématu:

\begin{picture}(45,34)
%tvorba zdroje
\put(11,5){\line(0,1){10}}
\put(11,15.5)...
...ine(0,1){9,5}}
\put(38,18){\circle{7}}
\put(36.5,16){\large {V}}
\end{picture}
Při měření s cívkou pouze vyměníte termistor za cívku.

V kádince postupně namíchejte vodu o 10 různých teplotách, přičemž by se teplota měla pohybovat okolo 5$\,^\circ$C, 15$\,^\circ$C, 25$\,^\circ$C, ..., 95 $^\circ$C. Při těchto teplotách změříte vždy napětí a proud všech dodaných součástek. Z naměřených hodnot vypočítáte elektrický odpor. Při vytváření grafu závislosti budete na osu x vynášet teplotu a na osu y odpor. Vytvoříte bodový graf XY a přidáte spojnice trendu, u cívky to bude přímka a termistorů exponenciála.

Určení teplotního součinitele odporu a odporu při teplotě 0$^\circ$C:

Na PC pomocí matematické funkce lineární regrese určíte z hodnot odporu a teploty parametry závislosti $R=R(t)$ včetně jejich chyb. Použití této fce je popsáno v nápovědě k programu nebo v sekci Návody/Zpracování na PC.

Tabulky:

Tabulky jsou pouhým doporučením, nejsou závazné. Pro všechny součástky může vypadat tabulka takto:
\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{t_i}{^\circ
C} \tabulk{U_i}{V} \tabulk{I_i}{A} \tabulk{R_i}{\Omega}
1        
2        
         
10        
© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.