Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

2_lp

Měření voltampérové charakteristiky

Zadání:

  1. Změřte VA charakteristiku rezistoru.
  2. Změřte VA charakteristiku 12 V žárovky
  3. Změřte VA charakteristiku křemíkové diody v propustném směru.
  4. VA charakteristiky vyneste do grafů.
  5. U rezistoru určete ze získané charakteristiky jeho odpor.

Pomůcky:

Voltmetr DMM-3900, ampérmetr DMM-3900, potenciometr 13 $\Omega$ a 100 $\Omega$, rezistor 100 $\Omega$, žárovka 12 V, dioda KY-132/150, spínač, spojovací vodiče, zdroj napětí (zde doplň hodnotu napětí V).

Popis:

Měření VA charakteristik:

Zapojíte obvod podle následujícího schématu:

\begin{picture}(75,35)
%tvorba zdroje
\put(1.5,10){\line(0,1){5}}
\put(1.5,15....
...ine(0,1){9}}
\put(65,17.5){\circle{7}}
\put(63.5,16){\large {V}}
\end{picture}
V tomto obvodu postupně zaměníte diodu za rezistor a žárovku.
VA diody:
Při měření budete nejprve posouváním obou jezdců potenciometrů zvětšovat napětí na diodě po 50 mV dokud proud procházející diodou nedosáhne hodnoty 1 mA. (Poslední hodnota, kterou naměříte tímto posouváním, bude mít více než 1 mA). Po dosažení této hodnoty budete dále zvětšovat napětí tak, aby proud diodou postupně dosáhl hodnot 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300 mA,...Tímto postupem budete měřit, dokud vám bude stačit napětí zdroje nebo dokud nedosáhnete maximální hodnoty proudu diodou (1 A).
VA rezistoru a žárovky:
Při těchto měření budete potenciometry nastavovat napětí na rezistoru a žárovce po 200 mV dokud nedosáhnete maximálního napětí zdroje.

Grafy:
Do grafů vyneste závislosti $I = I(U)$. Graf vytvoříte bodový XY a přidáte spojnici trendu. U diody přidáte exponenciálu, pokud vám ji nenabídne, budete ji muset dokreslit ručně. U rezistoru přidáte přímku a necháte si vypsat i příslušnou závislost, nezapomeňte nastavit, že hodnota y = 0. U žárovky vyzkoušejte sami, která ze závislostí nejlépe kopíruje naměřená data, i u této spojnice trendu nezapomeňte nastavit hodnotu y = 0.

Odpor:
Z naměřených dat pro rezistor určete velikost odporu pomocí funkce lineární regrese. Použití této funkce je popsáno na tomto webu v sekci návody.

Tabulky:

Opět jen návrhy:

Dioda:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} 0 1 2 3 ...            
\tabulk{U_i}{V} 0 0,05 0,1 0,15              
\tabulk{I_i}{mA} 0         2 4 6 8 10 ...

Rezistor a žárovka:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} 0 1 2 3 ...
\tabulk{U_i}{V} 0 0,2 0,4 0,6  
\tabulk{I_i}{mA} 0        
© Vašek Skřivan
   2006-05-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.