Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

5_lp

Měření indexu lomu

Úkol:

  1. Určete index lomu vody měřením úhlu dopadu a lomu.

Pomůcky:

úhloměr ($\pm$ zde doplňte chybu měřidla) , 2 špejle, pravítko, papír, plastová krabička s vodou

Popis:

Na plastové krabičce naznačíte střed jedné boční stěny svislou viditelnou čarou. Krabici naplníte do 2/3 studenou vodou a podložíte ji na čistý papír o velikosti minimálně A4. Krabici umístíte k okraji papíru tak, aby jste za ní mohli zaznamenávat body. Poté na papír vyznačte obrys krabice včetně pozice svislé čáry na krabici. Špejli zlomíte tak, aby se vám vešla pod okraj krabice a dala se k ní těsně přiložit.

Na papír před krabicí, tam kde je širší pruh, si vyznačíte 20 bodů tak, aby nebyly moc blízko k vyznačenému středu, asi tak 3 cm na obě strany od něj, ale zase ne moc na okraji, asi tak 5 cm od obou okrajů papíru. Vyznačené body si očíslujete. První z vás postaví špejli svisle do prvního bodu a bude natáčet hlavu a oči dokud nedostane do zákrytu ryskou a vyznačený střed stěny. Druhý z dvojice pak vezme druhou špejli, bude ji držet opět ve svislé poloze, a posunovat ji po papíru na opačné straně krabice. V okamžiku, kdy se prvnímu i tato druhá špejle skryje za čáru na krabici a první špejli, vyznačí druhý bod v němž má špejli na papír a označí ho příslušným číslem. Tento postup budete opakovat ještě 19krát. Po vyznačení 10 bodů si vyměníte místa.

Až budete mít hotové vyznačování, sundáte krabici z papíru a očíslované body spojíte s vyznačeným středem stěny nádob. Pak vezmete úhloměr a změříte dvojice úhlů - dopadu a lomu, které odpovídají stejnému číslu měření.

Tabulky:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{\alpha_i}{^\circ} \tabulk{\sin{\alpha}_i}{} \tabulk{\beta_i}{^\circ} \tabulk{\sin{\beta}_i}{} \tabulk{n_i}{} \tabulk{\vert\bar{n}-n_i\vert}{}
1            
2            
             
20            
          $\bar{n}$= ... $\Delta n$ = ...

Poznámky:

Před začátkem měření si několikrát vyzkoušejte „zaměřování“ špejlí, ať nemusíte body přeměřovat.

V závěru nezapomeňte porovnat váš index lomu s hodnotou uváděnou v tabulkách.© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.