Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

6_lp

Měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky

Úkol:

  1. Určete ohniskovou vzdálenost čočky Besselovou metodou.
  2. Určete ohniskovou vzdálenost čočky Abbeovou metodou.

Pomůcky:

Optická lavice, spojná čočka (zde doplňte číslo na čočce), svíčka, plechovka, stínítko, dřevěný metr ($\pm$ zde doplňte chybu měřidla), pravítko ($\pm$ zde doplňte chybu měřidla), zrcátko.

Popis:

Pro celé měření bude zdrojem světla čajová svíčka, která bude přiklopena plechovkou s otvory ve tvaru jedničky.

Besselova metoda:

Jedničku (J) a stínítko (S) umístěte na optické lavici do vzdálenosti asi 45 cm. Těsně za svíčku umístěte spojnou čočku a jejím posouváním od svíčky nalezněte první polohu čočky P$_1$ takovou, aby na stínítku vznikl ostrý obraz (tuto polohu si označte). Dalším posouváním čočky ke stínítku nalezněte druhou polohu čočky P$_2$, při níž vznikne na stínítku ostrý obraz. Změřte vzdálenosti p mezi body $P_1$ a $P_2$ a $a=\vert\mathrm{JS}\vert$ (vzdálenost J a S). Z následujícího vztahu vypočtěte f:

\begin{displaymath}f = \frac{a^2 - p^2}{4\cdot a}.\end{displaymath}

Toto měření proveďte ještě 9$\times$ pro jiné vzdálenosti mezi J a S. Vzdálenosti měňte po cca 5 cm, minimální vzdálenost $\vert\mathrm{JS}\vert$ je 4xf (f uvedené na čočce).

Abbeova metoda:

Jedničku (J) spojku (Č) a stínítko (S) umístěte tak, aby na stínítku vznikl zvětšený ostrý obraz. Změřte velikost předmětu y a na stínítku změřte velikost obrazu $y_1$. Aniž byste změnili polohu spojné čočky, přibližte stínítko k čočce o vzdálenost d (cca 7-8 cm) a posouváním jedničky nalezněte opět na stínítku ostrý zvětšený obraz. Změřte velikost nového obrazu $y_2$. Z následujícího vztahu vypočtěte f:

\begin{displaymath}f = \frac{d\cdot y} {y_1 - y_2}.\end{displaymath}

Toto měření také provedete celkem 10$\times$.

Pro každé další měření je dobré trochu změnit polohu čočky a opět doostřit obraz jedničky. Omezíte tím chybu měření. Při měření se snažte využít největší možné zvětšení, které vám umožní dřevěný metr. (Za pozicí svíčky by vám měla zůstat vzdálenost ještě cca 5 cm!)

Pokud budete při měření výšky obrazu používat zrcátko, bude vaše měření ještě přesnější! Zrcátko si položíte za pravítko a pokud v něm vidíte odraz vašeho oka a ne stolu, díváte se opravdu kolmo na pravítko.

Tabulky:

Tabulky jsou pouhým doporučením.

Besselova metoda:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{a_i}{cm} \tabulk{p_i}{cm} \tabulk{f_i}{cm} \tabulk{\vert\bar{f}-f_i\vert}{cm}
1        
2        
         
10        
      $\bar{f}$= ... $\Delta f$ = ...

Abbeova metoda:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{y_i}{cm} \tabulk{y_{1i}}{cm} \tabulk{d_i}{cm} \tabulk{y_{2i}}{cm} \tabulk{f_i}{cm} \tabulk{\vert\bar{f}-f_i\vert}{cm}  
1              
2              
               
10              
          $\bar{f}$= ... $\Delta f$ = ...  

Poznámky:
© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.