Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

7_lp

Měření zatěžovací charakteristiky

Úkol:

  1. Změřte zatěžovací charakteristiku ploché baterie nebo baterie 9V.
  2. Změřte zatěžovací charakteristiku dobíjecí baterie nebo akumulátoru.
  3. Změřte zatěžovací charakteristiku zvonkového transformátoru nebo adaptéru.
  4. Z naměřených charakteristik určete hodnotu elektromotorického napětí.
  5. Z naměřených charakteristik určete vnitřní odpor zdrojů.
  6. Pro každý zdroj sestrojte graf výkonu $P=P(I)$ obou reostatů společně.
  7. Pro každý zdroj určete výpočtem maximální výkonu, který lze zdrojem získat.

Pomůcky:

Voltmetr DMM-3900, ampérmetr DMM-3900, reostat 105$\Omega$ a 1200$\Omega$, baterie (4,5V), akumulátor (zde doplň hodnotu napětí V), zvonkový transformátor (zde doplň hodnotu napětí V), spínač, spojovací vodiče.

Popis:

Měření zatěžovacích charakteristik:

Zapojíte obvod podle následujícího schématu:

\begin{picture}(65,40)
%tvorba zdroje
\put(11,10){\line(0,1){10}}
\put(11,20.5...
...ine(0,1){9}}
\put(26,22.5){\circle{7}}
\put(24.5,21){\large {V}}
\end{picture}
Při měření nejprve určíte při vypnutém spínači napětí zdroje na prázdno, pak nastavíte oba reostaty tak, aby měli maximální odpor. Spínač sepnete a posouváním jezdců obou reostatů budete zvětšovat proud obvodem vždy po 40mA odečítejte hodnotu napětí. Měřit budete do proudu 520mA.

Zatěžovací charakteristika je závislost $U=U(I)$. Při vytváření jejího grafu (bodový XY) na osu x zaznamenáte proud I a na osu y napětí U. Do grafu opak necháte přidat spojnici trendu -- lineární funkce. Necháte vypsat i rovnici této přímky, tentokrát však neprochází bodem [0,0]!

Určování vnitřních odporů:

Do tabulky kam budete zapisovat U, I, vypočítáte podle vzorec pro každou dvojici i hodnotu $R_i$. Z těchto hodnot pak metodou přímého měření určete hodnotu vnitřního odporu s chybou.

Graf výkonu:

Při sestrojování grafu (bodový XY) na osu x nanesete proud I a na osu y nanesete výkon P.

Tabulky:

Jsou doporučení a pro každý zdroj by měla být samostatná:
\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} 0 1 2 3 ... 14  
\tabulk{I_i}{mA} 0 40 80 120   520  
\tabulk{U_i}{V}              
\tabulk{R_i}{\Omega}             $\overline{R}=\dots$
\tabulk{\vert\overline{R}-R_i\vert}{\Omega}             $\Delta R =\dots$
\tabulk{P_i}{W}              

Poznámky:
© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.