Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

2_lp

Měření hustoty CD

Úkol:

  1. Pravítkem změřte vnější průměr - D CD.
  2. Posuvným měřítkem změřte vnitřní průměr - d CD.
  3. Mikrometrem změřte tloušťku - t CD.
  4. Určete hmotnost - m CD na elektronických váhách.
  5. Z naměřených veličin určete hustotu - $\varrho$ CD.

Pomůcky:

Mikrometr ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), posuvné měřítko ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), milimetrové měřítko ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), elektronické váhy ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), 10$\times$ CD.

Postup:

Při měření rozměrů postupujte podobným způsobem jako v prvním měření. Každý rozměr změří nejprve jeden z vás a pak i ten druhý na dvou různých místech každého CD. Získáte tím 40 hodnot pro každý rozměr.

Hmotnost budete měřit pro každé CD zvlášť a následně ji budete používat pro výpočet hustoty CD se všemi rozměry, které budou danému CD patřit.

Pomůcky:

Tyto tabulky nejsou závazné, pouze návrhem pro jednodušší orientaci.

První tabulka obsahuje všechny průměry a tloušťku:

\tabulk{\textit{Č.M.}}{i} \tabulk{D_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{D}-D_i\vert}{mm} \tabulk{d_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{d} - d_i\vert}{mm} \tabulk{t_i}{mm} \tabulk{\vert\bar{t} - t_i\vert}{mm} \tabulk{m_i}{g} \tabulk{\vert\bar{m} - m_i\vert}{g} \tabulk{\varrho_i}{g.cm^{-3}} \tabulk{\vert\bar{\varrho} - \varrho_i\vert}{g.cm^{-3}}
1                    
2                
$\vdots$                
40                
  $\bar{D}$ = $\Delta D$ = $\bar{d}$ = $\Delta d$ = $\bar{t}$ = $\Delta t$ = $\bar{m}$ = $\Delta m$ = $\bar{\varrho}$ = ... $\Delta \varrho$ =

Poznámky:
© Vašek Skřivan
   2007-01-27

Odkazy na návody a soubory:

Nepřímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.