Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

1_lp

Určení průměru molekuly kyseliny olejové

Úkol:

  1. Změřte počet kapek vody v 1cm$^3$ vody a určete objem jedné kapky.
  2. Určete objem kyseliny olejové v jedné kapce roztoku kyseliny olejové s lékařským benzínem.
  3. Změřte průměr skvrny kyseliny olejové na hladině vody.
  4. Určete průměr molekuly kyseliny olejové.

Pomůcky:

Kruhová miska, injekční stříkačka ($\pm$zde doplň chybu měřidla), milimetrové měřidlo/posuvné měřítko ($\pm$zde doplň chybu měřidla), roztok kyseliny olejové, korkový prášek.

Popis:

Měření počtu kapek:

Pomocí injekční stříkačky 10$\times$ změříte počet kapek v 1ml vody. Z každého měření určíte objem jedné kapky, ze všech pak jeho průměrnou hodnotu, chybu a relativní chybu.

Pokud vám pokaždé vyjde stejná hodnota počtu kapek, zeptejte se na určení chyby učitele.

Objem kyseliny olejové:

Budete měřit s roztokem kyseliny olejové v lékařském benzínu v poměru. Roztok je namíchán v poměru $V_{roztoku}:V_{kyseliny}=2000:1$. Z objemu jedné kapky určíte jednoduchým podílem objem kyseliny olejové v jedné kapce. protože jde o pouhý podíl, bude se stejně určovat i chyba objemu, relativní chyba se nemění.

Měření průměru skvrny:

Do misky nalijete alespoň 1cm vody a povrch posypete dětským zásypem, prachem z křídy nebo jemným korkovým práškem. Na takto upravený povrch kápnete jednu kapku roztoku kyseliny olejové s benzínem. Na povrchu se vody se vytvoří „kruhová“ skvrna. Ve třech různých směrech změříte průměr skvrny. Tento postup zopakujte $4\times$.

Určení průměru molekuly kyseliny olejové:

Na hladině vody se z roztoku odpaří lékařský benzín a zbude jen vrstva kapaliny o tloušťce 1 molekulové vrstvy tzv. monomolekulární vrstva. Z naměřených hodnot průměru skvrny a objemu kyseliny vypočítáte pomocí metody nepřímého měření hodnoty tloušťky této válcové skvrny.

Tabulky:

Tabulky jsou pouhým doporučením!

Určení objemu kapky:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{N}{ks} \tabulk{V_i}{ml} \tabulk{\vert\overline{V}-V_i\vert}{ml}
1      
2      
...      
10      
    $\overline{V}=\dots$ $\Delta V = \dots$

Určení průměru skvrny:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{d_i}{mm} \tabulk{\vert\overline{d}-d_i\vert}{mm}
1    
2    
...    
12    
  $\overline{d}=\dots$ $\Delta d = \dots$

Poznámky:

Hodnota, která vám vyjde srovnejte s hodnotou, která je vypočítaná v učebnici v laboratorní práci číslo 1.


© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Nepřímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.