Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

2_lp

Určení tepelné kapacity kalorimetru

Úkol:

  1. Určete tepelnou kapacitu kalorimetru.

Pomůcky:

Kalorimetr (číslo), teploměr ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), odměrný válec (kádinka) ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), vařič.

Postup:

Při měření budete používat horkou vodu ohřátou na vařiči a studenou vodu z kohoutku. Do odměrného válce (kádinky) natočíte 100 ml studené vody a změříte její teplotu $t_1$. Do kalorimetru nalijete asi 200 ml horké vody a změříme její teplotu $t_2$. Obě vody slijete dohromady a po 30 s změříte výslednou teplotu t. Poté vodu z kalorimetru přelijete do odměrného válce a určíte skutečný objem (hmotnost) teplé vody $m_2$. Měření provedete 7$\times$, přičemž postupně budete zvětšovat teplotu horké vody ze 30 $^\circ$C na 100 $^\circ$C.

Tabulky:

Tato tabulka není závazná, je pouze návrhem pro jednodušší orientaci.

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{t_{1i}}{^\circ C} \tabulk{m_{1i}}{g} \tabulk{t_{2i}}{^\circ C} \tabulk{m_{2i}}{g} \tabulk{t_i}{^\circ C} \tabulk{C_i}{J\cdot K^{-1}} \tabulk{\vert\overline{C}-C_i\vert}{J\cdot K^{-1}}
1              
2              
$\vdots$              
7              
            $\overline{C} = \dots$ $\Delta C = \dots$

Poznámky:

Měření je prováděno metodou nepřímou (hodnotu nejde změřit). Přesto budete zpracovávat jako by šlo o měření metodou přímou. Pro výpočet je potřeba vyjít z následující rovnosti.

\begin{displaymath}c_{vody}m_1(t-t_1) = c_{vody}m_2(t_2-t) + C_K (t_2-t)\end{displaymath}

Během měření používejte pro určení hmotnosti následující jednoduchý převod 1 ml =1 g.

Před začátkem měření si nejprve několikrát vyzkoušejte nalévat 100 ml vody do kalorimetru.

Teplotu horké vody volte tak, aby vám zbyla teplota okolo 35$\,^\circ$C, 45$\,^\circ$C, 55$\,^\circ$C, ...

Při odečítání teploty vždy zaokrouhlujte na celé stupně nahoru - při měření horké a studené vody a dolu - při měření výsledné teploty.
© Vašek Skřivan
   2007-02-01

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.