Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

3_lp

Určení měrné tepelné kapacity kovů

Úkol:

  1. Určete měrnou tepelnou kapacitu železného tělesa.
  2. Určete měrnou tepelnou kapacitu hliníkového tělesa.

Pomůcky:

Hliníkové těleso, železné těleso, (zkuste popsat poslední těleso), kalorimetr (číslo), teploměr ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), váhy ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), odměrný válec (kádinka) ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), rychlovarná konvice.

Postup:

Tělesa, u kterých budete měřit měrnou tepelnou kapacitu, přivážete na nit a budete je v hrnci ohřívat vždy alespoň 5 minut. Před vyjmutím tělesa z vody změříte její teplotu $t_2$. Během ohřívání do kalorimetru nalijete 100 ml studené vody z kohoutku a před vložením tělesa změříte její teplotu $t_1$. V kalorimetru ponechejte předmět alespoň 2 minutu a jemně s kalorimetrem míchejte. Poté změřte opět teplotu vody v kalorimetru t. Tento postup opakujte pro každé z těles 5$\times$. Po skončení měření si zvažte tělesa.

Tabulky:

Tato tabulka není závazná, je pouze návrhem pro jednodušší orientaci.

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{t_{1i}}{^\circ C} \tabulk{t_{2i}}{^\circ C} \tabulk{t_i}{^\circ C} \tabulk{c_i}{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}} \tabulk{\vert\overline{c}-c_i\vert}{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}
1          
2          
$\vdots$          
5          
        $\overline{c} = \dots$ $\Delta c = \dots$

Poznámky:

Měření je prováděno opět metodou nepřímou, ale zpracovávat ho budete, jako by šlo o měření metodou přímou. Pro výpočet je potřeba vyjít z následující rovnosti.

\begin{displaymath}c_{\mathrm{tělesa}}m_{\mathrm{tělesa}}(t_2-t) = c_{vody}m_{vody}(t-t_1) + C_K (t-t_1)\end{displaymath}

Těleso do kalorimetru přendavejte co nejrychleji, ať vám příliš nezchladne.

Když do kalorimetru budete střídavě dávat tělesa a ostatní vždy budete zahřívat, zkrátíte si čas měření.

Během měření používejte pro určení hmotnosti vody následující jednoduchý převod 1 ml =1 g.

Vypočtené hodnoty nezapomeňte v závěru porovnat s tabulkami.
© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.