Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

4_lp

Hookův zákon

Zadání:

  1. Změřte modul pružnosti v tahu silonového vlasce.
  2. Změřte modul pružnosti v tahu letecké gumy.
  3. Vyneste do grafu $l = l (m)$.
  4. Vyneste do grafu $\sigma = \sigma(\epsilon)$.

Pomůcky:

Letecká guma, silonový vlasce, stojan, PET-láhev, injekční stříkačka ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), metr ($\pm$zde doplňte chybu měřidla), voda, mikrometr ($\pm$zde doplňte chybu měřidla).

Postup:

Měření modulu pružnosti v tahu silonového vlasce

 
Nejprve jeden konec vlasce přivážete ke stojanu a na druhý konec přivážete PET-láhev. Stojan vhodným způsobem zajistíte, aby vám v průběhu měření nespadl. PET-láhev naplníte plnou vody a ověříte, že se vlasec nepovoluje a stojan také drží. PET-láhev opět vyprázdníte a změříte si počíteční délku vlasce. Délku budete měřit mezi uzlem na stojanu a uzlem, kterým bude přivázána láhev k vlasci.

Další měření budete provádět tak, že pomocí injekční stříkačky budete do láhve postupně přilévat 20 ml (20 g) vody a pokaždé změříte délku vlasce. Toto budete provádět, dokud nebude láhev plná. Naměřené údaje zapíšete do tabulky.

Při výpočtu napětí ve vlasci budete přdpokládat, že se nemění jeho průměr, který si buď změříte mikrometrem nebo si ho opíšete z cívky vlasce.

Měření modulu pružnosti v tahu letecké gumy

 
Měření budete provádět obdobným způsobem, akorát při měření dálky změříte zároveň i tloušťku ve středu gumy pomocí mikrometru.

Při počítání napětí budete předpokládat, že guma má stále čtvercový průřez. Délku strany čtverce si budete neustále měřit mikrometrem!

Tabulky:

Tato tabulka není závazná, je pouze návrhem pro měření s leteckou gumou.

ČM \tabulk{m}{g} \tabulk{l}{cm} \tabulk{a}{mm} \tabulk{\sigma}{Pa} \tabulk{E}{Pa} \tabulk{\vert\overline E - E_i\vert}{Pa}
1 0     0 - -
2 20          
$\vdots$            
„50“            
          $\overline{E}=\dots$ $\Delta E = \dots$

Poznámky:

 
Do grafu, který vyjadřuje závislost $\sigma = \sigma(\epsilon)$ přidejte v programu Excel spojnici trendu (lineární závislost) a nechte si vypsat i příslušnou závislost. Pozor nezapomeňte nastavit, že hodnota y = 0. Z rovnice určete velikost modulu pružnosti v tahu.

Obě hodnoty, které získáte (výpočtem a z excelu), porovnejte v závěru.© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Přímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.